Monatsauswertung für den counter www.111.com

Auswertung der Besucher pro Tag

Tag Monat Besucher Ihrer Counterseite: in Prozent vom Monat in Prozent der Maximalen Besucher
1 8 196 3.4 91.2
2 8 197 3.4 91.6
3 8 186 3.2 86.5
4 8 148 2.6 68.8
5 8 141 2.5 65.6
6 8 151 2.6 70.2
7 8 206 3.6 95.8
8 8 199 3.5 92.6
9 8 198 3.4 92.1
10 8 173 3.0 80.5
11 8 206 3.6 95.8
12 8 188 3.3 87.4
13 8 183 3.2 85.1
14 8 215 3.7 100.0
15 8 183 3.2 85.1
16 8 195 3.4 90.7
17 8 174 3.0 80.9
18 8 145 2.5 67.4
19 8 159 2.8 74.0
20 8 179 3.1 83.3
21 8 195 3.4 90.7
22 8 208 3.6 96.7
23 8 201 3.5 93.5
24 8 192 3.3 89.3
25 8 195 3.4 90.7
26 8 162 2.8 75.3
27 8 170 3.0 79.1
28 8 208 3.6 96.7
29 8 209 3.6 97.2
30 8 199 3.5 92.6
31 8 188 3.3 87.4

Auswertung der Besucher pro Stunde

Stunde Besucher Ihrer Webseite: in Prozent vom Tag in Prozent der maximalen Besucher
0 h 169 2.9 43.0
1 h 92 1.6 23.4
2 h 59 1.0 15.0
3 h 46 0.8 11.7
4 h 24 0.4 6.1
5 h 38 0.7 9.7
6 h 64 1.1 16.3
7 h 175 3.0 44.5
8 h 241 4.2 61.3
9 h 302 5.3 76.8
10 h 276 4.8 70.2
11 h 301 5.2 76.6
12 h 325 5.7 82.7
13 h 306 5.3 77.9
14 h 296 5.1 75.3
15 h 324 5.6 82.4
16 h 313 5.4 79.6
17 h 361 6.3 91.9
18 h 343 6.0 87.3
19 h 330 5.7 84.0
20 h 393 6.8 100.0
21 h 378 6.6 96.2
22 h 345 6.0 87.8
23 h 248 4.3 63.1

Auswertung der Besucher nach Herkunft

Top Level Domain Besucher Ihrer Webseite: in Prozent vom Monat in Prozent der maximalen Besucher
DE 2835 49.3 100.0
CH 1345 23.4 47.4
AT 334 5.8 11.8
US 266 4.6 9.4
UNKNOWN 165 2.9 5.8
GB 117 2.0 4.1
CN 100 1.7 3.5
SE 66 1.1 2.3
FR 45 0.8 1.6
TR 43 0.7 1.5
ES 38 0.7 1.3
MA 34 0.6 1.2
DK 33 0.6 1.2
AR 27 0.5 1.0
HU 21 0.4 0.7
PL 20 0.3 0.7
EG 19 0.3 0.7
MX 16 0.3 0.6
NL 15 0.3 0.5
LU 14 0.2 0.5
TH 12 0.2 0.4
CL 11 0.2 0.4
BG 10 0.2 0.4
IT 9 0.2 0.3
RO 9 0.2 0.3
CS 9 0.2 0.3
ZA 7 0.1 0.2
BE 7 0.1 0.2
CA 7 0.1 0.2
BR 6 0.1 0.2
RU 6 0.1 0.2
IN 6 0.1 0.2
IL 6 0.1 0.2
LT 5 0.1 0.2
SA 5 0.1 0.2
NO 5 0.1 0.2
SK 4 0.1 0.1
AE 4 0.1 0.1
PE 4 0.1 0.1
LV 3 0.1 0.1
IR 3 0.1 0.1
DZ 3 0.1 0.1
SY 3 0.1 0.1
SI 3 0.1 0.1
CO 3 0.1 0.1
AU 3 0.1 0.1
GR 3 0.1 0.1
VE 3 0.1 0.1
HR 2 0.0 0.1
MY 2 0.0 0.1
PH 2 0.0 0.1
JO 2 0.0 0.1
MD 2 0.0 0.1
AL 2 0.0 0.1
CZ 2 0.0 0.1
HK 2 0.0 0.1
FI 2 0.0 0.1
LI 2 0.0 0.1
MK 2 0.0 0.1
TN 1 0.0 0.0
IE 1 0.0 0.0
VN 1 0.0 0.0
PT 1 0.0 0.0
EE 1 0.0 0.0
BF 1 0.0 0.0
ID 1 0.0 0.0
NA 1 0.0 0.0
NG 1 0.0 0.0
SD 1 0.0 0.0
KR 1 0.0 0.0
UA 1 0.0 0.0
SV 1 0.0 0.0
PK 1 0.0 0.0
YE 1 0.0 0.0
Grafik: Auswertung nach Länder/Toplevel Domains

Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)

Besuchte Webseite: Besucher Ihrer Webseite: in Prozent vom Monat in Prozent der maximalen Besucher
http://www.house27.ch/start.php 2516 43.8 100.0
http://www.swiss-counter.com/start.php 1696 29.5 67.4
http://www.counter27.ch/start.php 783 13.6 31.1
unbekannt 488 8.5 19.4
http://swiss-counter.com/start.php 117 2.0 4.7
http://counter27.ch/start.php 67 1.2 2.7
http://house27.ch/start.php 43 0.7 1.7
http://new.counter27.ch/start.php 15 0.3 0.6
http://trans.house27.ch/start.php 3 0.1 0.1
http://applet.house27.ch/start.php 2 0.0 0.1
http://www.house27.ch./start.php 2 0.0 0.1
http://text.house27.ch/start.php 2 0.0 0.1
http://text.counter27.ch/start.php 1 0.0 0.0
http://www.larsgawlitza.de/start.php 1 0.0 0.0
http://wwww.counter27.ch/start.php 1 0.0 0.0
http://free.swiss-counter.com/start.php 1 0.0 0.0
http://counter.house27.ch/start.php 1 0.0 0.0
http://64.233.179.104/translate_c 1 0.0 0.0
http://standard.house27.ch/start.php 1 0.0 0.0
http://www.house27.ch//start.php 1 0.0 0.0
http://counter27.house27.ch/start.php 1 0.0 0.0
http://10.218.129.117:82/prc0/0/905/igtime30634.6560002072 1 0.0 0.0
http://wwww.swiss-counter.com/start.php 1 0.0 0.0
http://w.ww.counter27.ch/start.php 1 0.0 0.0
http://10.218.129.122:82/prc0/0/691/igtime34447.0309997443 1 0.0 0.0
http://www.mrp.ch/index1.html 1 0.0 0.0
http://www.swiss-counter.com/ 1 0.0 0.0

Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)

Besuchte Webseite: Besucher Ihrer Webseite: in Prozent vom Monat in Prozent der maximalen Besucher
http://www.house27.ch/ 2368 41.2 100.0
http://www.swiss-counter.com/ 834 14.5 35.2
unbekannt 798 13.9 33.7
http://www.counter27.ch/ 694 12.1 29.3
http://www.swiss-counter.com/adm/last10.php 156 2.7 6.6
http://www.swiss-counter.com/adm/statistm.php 100 1.7 4.2
http://www.swiss-counter.com/adm/statist.php 88 1.5 3.7
http://www.swiss-counter.com 71 1.2 3.0
http://www.counter27.ch 59 1.0 2.5
http://counter27.ch/ 58 1.0 2.4
http://swiss-counter.com/adm/last10.php 58 1.0 2.4
http://www.house27.ch/adm/statistm.php 35 0.6 1.5
http://swiss-counter.com/adm/statist.php 32 0.6 1.4
http://house27.ch/ 31 0.5 1.3
http://www.counter27.ch/adm/index.php 29 0.5 1.2
http://www.house27.ch/adm/last10.php 23 0.4 1.0
http://www.rezeptesammlung.net/xyz.htm 22 0.4 0.9
http://www.swiss-counter.com/adm/index.php 21 0.4 0.9
http://www.counter27.ch/adm/statistm.php 21 0.4 0.9
http://www.house27.ch 20 0.3 0.8
http://swiss-counter.com/ 17 0.3 0.7
http://www.counter27.ch/adm/last10.php 13 0.2 0.5
http://www.swiss-counter.com/adm/ 13 0.2 0.5
http://www.house27.ch/adm/statist.php 12 0.2 0.5
http://www.swiss-counter.com/adm/login.php 11 0.2 0.5
http://www.swiss-counter.com/top100.php 11 0.2 0.5
http://www.google.de/search 11 0.2 0.5
http://counter27.ch 10 0.2 0.4
http://new.counter27.ch/ 9 0.2 0.4
http://www.house27.ch/adm/login.php 8 0.1 0.3
http://swiss-counter.com 7 0.1 0.3
http://support.kostenloses-forum.be/support-beitrag1224.html 7 0.1 0.3
http://www.counter27.ch/adm/statist.php 7 0.1 0.3
http://www.house27.ch/adm/ 7 0.1 0.3
http://www.house27.ch/index.php 7 0.1 0.3
http://www.google.ch/search 5 0.1 0.2
http://www.counter27.ch/adm/login.php 4 0.1 0.2
http://www.house27.ch/start.php 4 0.1 0.2
http://www.swiss-counter.com/anmeldung.php 3 0.1 0.1
http://swiss-counter.com/adm/statistm.php 3 0.1 0.1
http://www.counter27.ch/anmeldung_3.php 3 0.1 0.1
http://www.house27.ch/top100.php 3 0.1 0.1
http://www.house27.ch./ 2 0.0 0.1
http://text.house27.ch/adm/statist.php 2 0.0 0.1
http://trans.house27.ch/ 2 0.0 0.1
http://applet.house27.ch/ 2 0.0 0.1
http://www.swiss-counter.com/kontakt.php 2 0.0 0.1
http://standard.house27.ch 2 0.0 0.1
http://knallhart.de/faq/skripte/index JmNhdGlkPTE3JmZhcWlkPTEwOQ==.html 2 0.0 0.1
http://new.Counter27.ch 2 0.0 0.1
http://new.counter27.ch/top100.php 2 0.0 0.1
http://www.counter27.ch/top100.php 2 0.0 0.1

Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:

Verwendete Auflösungen: Besucher Ihrer Webseite: in Prozent vom Monat in Prozent der maximalen Besucher
1024x768 2955 51.4 100.0
1280x1024 1439 25.0 48.7
1280x800 366 6.4 12.4
800x600 293 5.1 9.9
1152x864 215 3.7 7.3
1440x900 174 3.0 5.9
1600x1200 80 1.4 2.7
1680x1050 56 1.0 1.9
1400x1050 53 0.9 1.8
1280x960 43 0.7 1.5
1280x768 26 0.5 0.9
1920x1200 20 0.3 0.7
1152x768 7 0.1 0.2
1280x854 5 0.1 0.2
1152x870 2 0.0 0.1
1024x736 2 0.0 0.1
1600x1024 2 0.0 0.1
1360x768 2 0.0 0.1
640x480 2 0.0 0.1
800x5000 1 0.0 0.0
Grafik: Auswertung nach Auflösung

Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:

Verwendeter Browser: Besucher Ihrer Webseite: in Prozent vom Monat in Prozent der maximalen Besucher
IExplorer 6 3718 64.7 100.0
Firefox 1346 23.4 36.2
Unbekannt 232 4.0 6.2
Opera 179 3.1 4.8
Safari 141 2.5 3.8
IExplorer 5 68 1.2 1.8
Netscape 7 57 1.0 1.5
Netscape Linux 5 0.1 0.1
IExplorer 4 2 0.0 0.1
Netscape 3/4 1 0.0 0.0
Grafik: Auswertung nach Internetbrowser

Welches OS verwenden Ihre Besucher:

Verwendeter System: Besucher Ihrer Webseite: in Prozent vom Monat in Prozent der maximalen Besucher
Windows XP 4735 82.4 100.0
Windows 2000 415 7.2 8.8
Windows 98 288 5.0 6.1
Macintosh 233 4.1 4.9
Windows NT 4 27 0.5 0.6
Windows 2003 16 0.3 0.3
Linux 14 0.2 0.3
Windows 95 13 0.2 0.3
Unbekannt 5 0.1 0.1
Windows ME 2 0.0 0.0
Unix/AIX 1 0.0 0.0
Grafik: Auswertung nach Betriebssystem

Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:

Verwendete Farbtiefe: Besucher Ihrer Webseite: in Prozent vom Monat in Prozent der maximalen Besucher
32 5096 88.6 100.0
16 549 9.5 10.8
24 97 1.7 1.9
8 6 0.1 0.1
unbekannt 1 0.0 0.0

Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:

Java aktiviert: Besucher Ihrer Webseite: in Prozent vom Monat in Prozent der maximalen Besucher
Ja 5652 98.3 100.0
Nein 97 1.7 1.7